Zakład produkcji opakowań

O nas

Nasza historia
Zakład Produkcji Opakowań został założony w 1996 roku przez Spółkę "ZENIT". Od początku istnienia Firma spełnia warunki określone dla zakładu pracy chronionej. Strategia rozwoju Zakładu Produkcji Opakowań podporządkowana jest realizowaniu polityki zmierzającej do doskonalenia produkcji wyrobów z tektury falistej. "Zenit" produkuje pełen zakres opakowań - począwszy od standardowych, zgodnych z normą FEFCO, a skończywszy na indywidualnych rozwiązaniach opakowań transportowych konstruowanych na potrzeby klienta. Wykonujemy również opakowania na materiały niebezpieczne, na które posiadamy Certyfikat wydany przez COBRO. Opakowania, które oferujemy naszym Klientom są bezpieczne, wydajne i przyjazne dla środowiska i co najważniejsze na czas dostarczone do naszych odbiorców. Nadrzędnym celem działań naszej Firmy jest ekspansja w kierunku zarządzania poprzez jakość (Certyfikat ISO 9001:2000 od 2000 roku). 

Firma sukcesywnie zwiększa zatrudnienie oraz modernizuje park maszynowy. Uczestictwo w kilku edycjach targów opakowań w Polsce i zagranicą stale podnosi znajomość marki Zenit. Strategia rozwoju Zakładu Produkcji Opakowań podporządkowana jest realizowaniu polityki zmierzającej do doskonalenia produkcji wyrobów z tektury falistej.

Rozwój Firmy byłby niemożliwy gdyby nie zaangażowanie i ambicje ludzi, którzy w niej pracują. Dlatego też Zakład Produkcji Opakowań "ZENIT" prowadzi świadomą politykę kadrową i stawia na osoby twórcze, kreatywne, troszczące się o image Firmy i wysoką jakość produktów. Od początku swojej działalności Spółka jest zakładem pracy chronionej. Ponad połowa (70%) zatrudnionych osób to osoby niepełnosprawne, dla których dostosowano miejsca pracy z uwzględnieniem potrzeb ich niepełnosprawności.

Ponadto firma oferuje swoim zatrudnionym: 
  • pomoc niepełnosprawnym m.in.(refundacja leków, stała opieka medyczno-rehabilitacyjna, bezpłatne badania, dopłaty do wczasów) 
Nasza historia